Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 18 2020

musset
Nic się nie stało. Tylko po prostu zjebałaś sprawę. 
— K.
Reposted fromzoou zoou viafrytkatosia frytkatosia

March 17 2020

musset
8955 f373 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viasoko soko
musset
3542 11e7
bardzo.
Reposted fromoutcat outcat viasoko soko

March 16 2020

musset
Podobno nie wszystko można odzyskać. I nie każde niebo można naprawić.
— Kaja Kowalewska
Reposted fromaletodelio aletodelio viafrytkatosia frytkatosia

March 15 2020

musset
Im jestem starszy, tym bardziej jestem przekonany, że liczą się proste rzeczy. Nie kasa, tylko miłość. Że każdy ranek to nowy początek. Że można porozmawiać bez ściem, tarcz i szóstych znaczeń i mówić dokładnie to, co myślimy. Że stary Merc, może dać tyle samo radochy co Ferrari. Że można siedzieć pod drzewem, pić tanie wino, jeść kurczaka palcami i być bardziej szczęśliwym i pełnym, niż wpieprzając śledzia zawiniętego w pączek, w ekskluzywnej skandynawskiej restauracji, gdzie na stolik czeka się trzy miesiące.
— Milczenie jest najgłośniejszym krzykiem każdego z nas.
Reposted fromniewychowana niewychowana viasoko soko
musset
Reposted fromshakeme shakeme viaavooid avooid
musset

Najgorsze w tym wszystkim jest jednak to, że teraz, kiedy naprawdę chciałbym to wszystko naprawić, nic nie mogę zrobić. Może na tym właśnie polega piekło. Kiedy stajesz twarzą twarz z prawdą.

— Richard Paul Evans
Reposted fromaleander aleander viafrytkatosia frytkatosia

November 29 2019

musset
Najbardziej kocham te sny w których wiesz, że śnisz, ale tak bardzo chciałbyś żeby to była rzeczywistość, że nawet po przebudzeniu uparcie kontynuujesz sen w myślach, mocniej wtulając się w poduszkę.
— monasi.soup.io
Reposted fromMonasi Monasi viapodkreslajmnie podkreslajmnie
musset
Konstanty Ildefons Gałczyński
Reposted fromzielono zielono viapodkreslajmnie podkreslajmnie

October 03 2019

musset
0627 a6ac

Reposted fromDeliriaVisionary DeliriaVisionary
musset
1880 b919
Reposted fromDeliriaVisionary DeliriaVisionary
musset

- Czy ty masz cel będący na końcu drogi?
- Mam.
- Szczęściarz.
- To nie jest sprawa szczęścia, Geralt. To jest sprawa tego, w co wierzysz i czemu się poświęcisz.
— Andrzej Sapkowski – Miecz przeznaczenia
Reposted fromDeliriaVisionary DeliriaVisionary
musset

Znała tego, który na nią czekał w każdy dzień tygodnia (...) biegł ku niej nie zważając na obecność ludzi, obejmował i mówił: jesteś. Nie musiał dodawać tego całego banalnego szajsu: "kochana moja" lub "śliczna moja", "tęskniłem za tobą". Po prostu mówił: jesteś. I to jego: jesteś, odbierała jak najpiękniejsze wyznanie (...). Nie potrzebowała innego. Jestem, odpowiadała.

— Ewa Maria Ostrowska „Abonent czasowo niedostępny”
Reposted fromDeliriaVisionary DeliriaVisionary

October 02 2019

musset
Przewodnią myślą mego życia jest on. Gdyby wszystko przepadło, a on jeden pozostał, to i ja istniałabym nadal. Ale gdyby wszystko zostało, a on zniknął, wszechświat byłby dla mnie obcy i straszny, nie miałabym z nim po porostu nic wspólnego.
— E.J.Bronte Wichrowe Wzgórza
Reposted fromDeliriaVisionary DeliriaVisionary
musset
Nie daj mi, Boże, podróżować tam, dokąd nie powinniśmy podróżować. Uchroń mnie przed wędrówką w czasie, pozwól mi zostać tam, gdzie jest miejsce moje. Pozwól mi mieszkać między przyszłością a przeszłością, między jutrem a wczoraj. Niech się nic, co się stało, nie odstaje i niech się nie staje nic, co jeszcze nie dojrzało, aby stać się. Niech się dzieje normalność, choćby byłą najokrutniejsza. I niech się nie cofa ani nie śpieszy zegar czasu mojego, niech nie wracają cienie świetności ani marności mojej. Amen.
— A. Osiecka
Reposted fromDeliriaVisionary DeliriaVisionary
musset
Jesteś dla tego prostego, wygodnego dzisiejszego świata, zadowalającego się byle czym, za bardzo wymagający i za głodny, on cie wypluwa, masz dla niego o jeden wymiar za dużo.
— H. Hesse -Wilk stepowy
Reposted fromDeliriaVisionary DeliriaVisionary
musset
I może jemu nie musiała nic wyjaśniać. (...) Może wystarczy, że będzie stała w ramionach kogoś, kto się o nią troszczył, i pozwoli, by jego prosta sympatia ją uspokajała, choć przez chwilę.
— K. Lauren "Upadli"
Reposted fromDeliriaVisionary DeliriaVisionary
musset
7090 197d 500
Reposted fromDeliriaVisionary DeliriaVisionary
musset
Miłość i nienawiść są bardzo blisko siebie. Freud powiedział, że miłość i nienawiść to w zasadzie to samo. Przeciwieństwem miłości jest obojętność, a nie nienawiść, jak się powszechnie sądzi. Jeśli jest nienawiść, to jest jeszcze jakaś nadzieja, jakaś niezrealizowana potrzeba, jakieś pragnienie. Obojętność to stan, w którym już nic nie ma znaczenia i jest ona znacznie bardziej toksyczna.
— Agnieszka Jucewicz – Kochaj wystarczająco dobrze
Reposted fromDeliriaVisionary DeliriaVisionary

September 19 2019

musset
Reposted fromFlau Flau viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl