Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 21 2017

musset
Dobrze jest mieć miejsce, do którego można pójść, gdy nic się nie układa.
— Charles Bukowski "Kobiety"
musset
0175 df26 500
I "albo wszystko, albo nic".
Reposted frommhsa mhsa viasmutnazupa smutnazupa
musset
Ciało mamy zwierzęce, lecz aspiracje boskie. (...) Hormony nasze produkują enzymy głodów nie do zaspokojenia, marzeń nie do zrealizowania, tęsknot nie do zagłuszenia. I ja w samym gąszczu, z wielką pustą głową, ze wzdętym sercem bez krwi, z rozrzedzoną duszą antymaterii. Zmęczony sobą i swoim czasem. Zmęczony ograniczeniem, niemocą, niepojmowaniem.
— Tadeusz Konwicki, Mała apokalipsa
Reposted frombylejaka bylejaka viasmutnazupa smutnazupa
musset
 Chciał, ten jeden, jedyny raz, po prostu odpuścić. Poddać się, licząc na to, że znajdzie się chociaż jedna osoba, która pozwoliłaby wypłakać mu się w swój rękaw. Ale chcieć - wcale nie znaczy móc.
— Mikołaj Bajorek - "Zbiory Barda"
musset
musset
Uleczy cię czas, ta wszystkożerna świnia, i staniesz się kaleką. Albowiem uleczenie, o którym dzisiaj marzysz, będzie twoim kalectwem.
— Waldemar Łysiak
Reposted frommhsa mhsa viasmutnazupa smutnazupa
musset
Niedobrze jest, jeśli przywiązujesz do czegoś zbyt wielką wagę…
- Tego właśnie się nauczyłem. Jeśli coś staje się dla ciebie zbyt ważne, wtedy nic z tego nie wyjdzie.
— Tony Parsons, "Za moje dziecko"
musset
Niby lipiec, a w sercu listopad...
— otóż to...
musset
7491 8983 500
you know?
Reposted fromrawwwr rawwwr viaMalinowynalesnik Malinowynalesnik

July 14 2017

musset
Proszę Cię tylko, nie kochaj się we mnie, bom ja fałszywsza od przysiąg pijaka. 
— Szekspir
musset
Pociechę myśl daje, że po najdłuższej nocy dzień powstaje
— Szekspir

July 11 2017

musset
Dobrze jest czasem nie być.
Dziś właśnie mnie nie było.
Siedziałem sobie cichutko w kąciku własnej reżyserki, dmuchając w kubek herbaty i trenując niebycie.
Szło mi coraz lepiej.
(...)
Są takie dni, kiedy niebycie jest jedyną formą gwarantującą zachowanie zdrowia psychicznego.
— Marcin Bruczkowski- "Radio Yokohama"
Reposted fromnilnovisubsole nilnovisubsole viatake-care take-care

June 24 2017

musset

June 19 2017

musset
5559 05ea 500
Reposted fromretro-girl retro-girl
musset
Dla introwertyka ważna jest jakość rozmów, dlatego starannie dobiera sobie rozmówców. Jeśli jesteś przyjacielem introwertyka, doceń to
— Michał Lewandowski - "Introwertyzm - fakty i mity"
Reposted fromdrusill-a drusill-a viapastelowe pastelowe
musset
Trzymaj się. Po prostu to przetrwaj.

— Harlan Coben

— chciałabym to usłyszeć.. od Ciebie!

June 18 2017

musset
Mogłam wtedy nie wracać. Chociaż nie można używać trybu przypuszczającego w czasie przeszłym. Od tego można umrzeć, poza tym, to nie przystoi rozsądnym ludziom.
— J. Żulczyk
Reposted fromasalluhi asalluhi viaifyouleave ifyouleave
musset
Jak to – więc to ja jestem i to jest moje jedyne życie? Tak właśnie upływa, a nie inaczej, wśród miliarda możliwości? I nigdy, nigdy już inaczej – o Boże.
— Stanisław Ignacy Witkiewicz
Reposted fromcudoku cudoku viaMaryiczary Maryiczary

June 17 2017

musset
3848 93c4 500
Reposted fromoblivions oblivions vialexxie lexxie

June 14 2017

musset
2786 a455
Reposted fromkrzysk krzysk viaifyouleave ifyouleave
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl