Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 21 2017

musset
Ten, kto wraca, jest zawsze kimś innym niż ten, który odszedł.
— Leena Krohn
Reposted fromprzeniesienie przeniesienie viagreywolf greywolf
musset
Przeczytaj piękny wiersz. Słowa mogą wypełnić te miejsca w twojej duszy, do których nie dotrze czekolada.
— Regina Brett
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viaavooid avooid

November 20 2017

musset
Boję się, mamo,
że upadnę
i nie będzie nikogo,
kto by mnie złapał;
że będę lecieć
przeraźliwie długo
niżej niż na
dół
Boję się, mamo,
że zabłądzę
na prostej drodze
(…)
że się pomylę
zresztą
nie pierwszy
raz
Boję się, mamo,
że on zniknie
wiesz, ten ktoś,
kogo pokocham
całym sercem bladym
chociaż 
mówią, że go już
nie mam.
— Paulina Żurek
musset
7026 252c 500
Reposted fromfrieda9293 frieda9293 viadobby dobby

November 13 2017

musset
Jeśli właśnie próbujesz zjeść homara, którego nie lubisz, bo wolisz kluski śląskie i ciepły sweter zamiast sukni z gorsetem, to wstań od stołu.  Tu wszystko zależy od Ciebie. 
Reposted fromupinthesky upinthesky viadobby dobby
musset
1740 45b1
musset
6136 09b7 500
Reposted fromeryawen eryawen viagreywolf greywolf

November 12 2017

musset
4208 4743
Reposted fromjestemtutaj jestemtutaj viagreywolf greywolf

November 08 2017

musset
“Zaufanie jak już raz pierdolnie to nie ma przeproś. Można próbować. Zakładać sobie (i komuś) ręce na szyję. Można stawać na głowie. Biegać dookoła serca. Jednak raz zawiedzione, połamane zaufanie nigdy się nie zrośnie. Nigdy się nie zagoi. Nigdy już nie stanie się pomostem.”
— Kaja Kowalewska
musset
Twój problem polega na tym, że czasami doszukujesz się drugiego dna w zwykłych zdaniach.
— Nicholas Sparks

November 07 2017

musset
Nie, nie bój się samotności. Nie przerażaj się cichym telefonem ani brakiem kogoś na wyciągnięcie ręki. Jedyne czego powinieneś się bać to życia bez polotu. Dni bez tęsknoty. Wieczorów bez namiętności. Związku bez kochania.
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viagoldenowl goldenowl
musset
Poczołgałam się z powrotem do łóżka i naciągnęłam prześcieradło na głowę. Ponieważ jednak przepuszczało światło, wtuliłam twarz w poduszkę, żeby stworzyć złudzenie, że jest noc. Zastanawiałam się nad tym, czy nie należałoby może wstać, ale nie mogłam znaleźć żadnego powodu. Nic na mnie nie czekało.
— Sylvia Plath, Szklany klosz
Reposted fromhisteryczna histeryczna viagoldenowl goldenowl

November 06 2017

musset
1094 0ba9 500
Reposted frommart6na mart6na viagreywolf greywolf

November 05 2017

8048 853e
Reposted fromgoniewicz goniewicz viagdziejestola gdziejestola

November 04 2017

musset
musset
"Istnieje tajemna więź między powolnością a pamięcią, między szybkością a zapomnieniem. Przywołajmy sytuację najzupełniej banalną: ulicą maszeruje mężczyzna, nagle chce sobie coś przypomnieć, lecz wspomnienie mu się wymyka. W takiej chwili mężczyzna machinalnie zwalnia kroku. Natomiast ktoś, kto próbuje zapomnieć o niemiłym incydencie, który właśnie przeżył, przyśpiesza mimowolnie swój chód, tak jakby chciał oddalić się szybko od tego, co w czasie jest jeszcze zbyt bliskie. W egzystencjalnej matematyce doświadczenie to przybiera formę dwóch podstawowych równań: stopień powolności jest wprost proporcjonalny do siły pamięci; stopień szybkości jest wprost proporcjonalny do siły zapomnienia".
— Milan Kundera "Powolność"
Reposted fromPoranny Poranny viaavooid avooid

November 03 2017

musset
0933 67c6 500
Reposted frometerycznie eterycznie viaMissTake MissTake

November 01 2017

musset
byś wiedziała

Nie chodzi, byś wiedziała,
że cię kocham,
gdy Ci to mówię.
Tylko byś wiedziała, 
kiedy masz wątpliwości.
— Żurnalista.pl - "Miłość, po prostu"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viawwannie wwannie
musset
Kochałem ją, nie za to jak tańczyła z moimi aniołami, lecz za to w jaki sposób dźwięk jej imienia potrafił uciszyć moje demony.
— Christopher Poindexter
Reposted fromNataly Nataly viawwannie wwannie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl