Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 14 2017

musset
(...) Z czego żyję? Z przyzwyczajenia, proszę pana.
— Zbigniew Nienacki
Reposted fromMissTake MissTake viagdziejestola gdziejestola
musset
2115 d0a5
Dean Martin
Reposted fromlebendfutter lebendfutter viagreywolf greywolf
musset
Ale czy może być większa tortura niż nagłe uświadomienie sobie, że ta nadzieja była tylko złudzeniem podnieconych zmysłów?
— G. H. Grudziński
Reposted fromhugme hugme vialittle-things little-things

September 12 2017

musset

September 10 2017

musset

Pożyję tu jeszcze trochę i zobaczę, co się stanie, pomyślała. Umrzeć zawsze mogę później. Prawdopodobnie.

— Haruki Murakami - 1Q84
Reposted fromtoc toc viagdziejestola gdziejestola

September 08 2017

musset
6812 0915
Reposted frommhsa mhsa viaanke anke

September 07 2017

musset
2602 2b7c
Reposted fromfafner fafner
musset
1653 5315
Reposted fromdailylife dailylife

September 06 2017

musset
Ale temu uśmiechowi nie można było się oprzeć. Ten uśmiech mógłby wygrywać wojny i leczyć raka.
— John Green "19 razy Katherine"

September 05 2017

musset
2337 7d8b 500
Reposted fromte-quiero te-quiero viagdziejestola gdziejestola
musset
Zastanawiam się, czy wielkie tęsknoty mijają z wiekiem. Może dorastanie polega na tym, żeby skupiać się na tym, co mamy?
— "Już czas", Jodi Picoult
Reposted fromavooid avooid

September 04 2017

musset
Artur Rojek, Inaczej (rozmawia Aleksandra Klich)
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viakhal khal
musset

Do zakochanej nieszczęśliwie - Wisława Szymborska

Znam ludzi, którym w sercach zgasło, 
lecz mówią: ciepło nam i jasno, 
i bardzo kłamią, gdy się śmieją

Wiem jak ułożyć rysy twarzy 
by smutku nikt nie zauważył.

https://www.facebook.com/2015w365
Reposted fromavooid avooid viakhal khal
musset
musset
Nic bardziej nas nie szarpie niż wspomnienie przegapionych okazji i zapach szczęścia, któremu pozwoliliśmy umknąć.
— Guillaume Musso
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viakhal khal
musset
Reposted fromtenderoni tenderoni viakhal khal
1373 1dcd 500
Reposted fromAmericanlover Americanlover viakhal khal
musset
2998 5c04
Reposted frometerycznie eterycznie viagdziejestola gdziejestola
musset
Trzeba coś w sobie mieć, żeby mało mówić, bo kiedy się mało mówi, to się myśli, i to dużo.
— Cecelia Ahern, Pamiętnik z przyszłości
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl