Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 26 2017

musset
Wystarczy jedna osoba żeby Twoje życie się odmieniło - Ty sama.  To słuszność idei może nas zaprowadzić do sukcesu, a nie liczba jej wyznawców.  - skydelan.soup.io
Reposted fromSkydelan Skydelan viamaddaleinee maddaleinee
musset
Wiadomo, że najtrudniejsze rozstania to te, gdzie jest miłość. A jeszcze trudniej, kiedy zdajesz sobie sprawę, że kogoś kochasz, ale nie potrafisz z nim żyć.
— Maja Sablewska
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamaddaleinee maddaleinee
musset
Lubię mieszkać sama i słuchać głośno muzyki, i kąpać się przy otwartych drzwiach, i śpiewać przy sprzątaniu, i gotować sobie sama obiad, i jeść z serialem, i czytać książkę, i sama wszystko sprzątać, i wynosić sama śmieci...
Ale zasypianie sama każdego dnia to najsmutniejsza rzecz na świecie.
— zbk.
Reposted fromzabka zabka viamaddaleinee maddaleinee
musset
To oszałamiający moment w przygodzie miłosnej, kiedy po raz pierwszy, w miejscu publicznym, w restauracji albo w teatrze, mężczyzna opuszcza dłoń i kładzie ją na dziewczęcym udzie, a ona umieszcza dłoń na dłoni mężczyzny i przyciska ją do siebie. Te dwa gesty mówią wszystko, co było do powiedzenia. Zgoda na wszystko. Wszystkie umowy są zawarte.
— Ian Fleming
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamaddaleinee maddaleinee

May 13 2017

musset
9310 a1c9
Reposted fromwkropki wkropki viagoldenowl goldenowl

May 07 2017

musset
3411 498b 500
Reposted fromagathaa agathaa viasgrialux3 sgrialux3

May 03 2017

musset
5133 bdf4 500
ehh
Reposted fromredshadow redshadow viaohwowlovely ohwowlovely
musset
4995 6fad
gęś wściekła w chuj agresywna
Reposted fromzelbekon zelbekon viaohwowlovely ohwowlovely
musset
9421 a4d0
Reposted fromdeLioncourt deLioncourt viaohwowlovely ohwowlovely
musset
0130 27bb
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaohwowlovely ohwowlovely
musset
3496 d517
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaohwowlovely ohwowlovely
musset
Play fullscreen
chwilę zostań tu, nim poczuję brak
Reposted frombylejaka bylejaka viaohwowlovely ohwowlovely

May 02 2017

musset
Ustrzeż mnie, Panie, od mężczyzny, o którym pomyślę, że jest inny.
— K. Grochola
Reposted fromswojszlak swojszlak viaucieknijmi ucieknijmi
musset
to niesamowite, że można przez jakiś czas rozmawiać z kimś non stop i nagle zamilknąć z dnia na dzień, by już więcej się nie odezwać.

May 01 2017

musset
To zawsze jest ich wybór. Są dorośli, mają dowody osobiste, NIP-y, numery PESEL, mózg i rozsądek. Jeśli sami wyłączyli sobie te dwa ostatnie, to nie jest już mój problem.
— Jakub Żulczyk, Ślepnąc od świateł
2913 56f6 500

April 30 2017

musset
Chcę żebyś była dzielna. Nie wolno Ci się niczego bać.
— L. M. Montgomery
musset
Bóg nie może oderwać od ciebie swych oczu! Nawet na jedną miliardową część sekundy. Jest zawsze blisko. Żyje, by słuchać bicia twego serca. Uwielbia wsłuchiwać się w słowa twojej modlitwy. Wolałby umrzeć za twój grzech, zanim ty umarłbyś w tym grzechu, i tak też uczynił.
— Max Lucado
Reposted fromyourtitle yourtitle vialavandehibou lavandehibou

April 27 2017

musset
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl